Valné zhromaždenie ASPEK

Dňa 23.-24. marca 2017 (štvrtok, piatok) sa uskutoční Valné zhromaždenie ASPEK
Miesto: Hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice (Nádražná 12)

12,00 prezentácia a ubytovanie účastníkov
12:30 Obed
13,30 1. Otvorenie VZ, krátky príhovor prezidenta ASPEK a hosťa
2. Informácia o zmenách v členskej základni a v Prezídiu ASPEK
3. Schválenie programu a voľby pracovných komisií VZ
4. Správa o činnosti a hospodárení ASPEK v roku 2016,
účtovná závierka
5. Správa Dozornej rady k činnosti a hospodáreniu ASPEK v roku 2016
14,30 Prestávka na kávu
15,00 6. Informácia o činnosti a zámeroch ASPEK v roku 2017
7. Rozpočet na činnosť ASPEK v roku 2017
8. Rôzne a diskusia
9. Stručné predstavenie činnosti jednotlivých členov ASPEK s ponukou
služieb pre ostatných členov (max. 2 minúty jeden člen)
16,00 10. Vyhlásenie spustenia Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2017
11. Uznesenie a záver
18:00 Slávnostná recepcia a voľná diskusia s hudobnou kulisou, ochutnávka výberových vín

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *