ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhlásenie súťaže : 26. marec 2019
Uzávierka prihlášok : 23. august 2019

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK