ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhlásenie súťaže : 26. marec 2019
Z dôvodu letného dovolenkového obdobia sa uzávierka prihlášok predlžuje do: 15. septembra 2019

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK