ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR 2021

 
V Európskej únii prebieha už od roku 1987 súťaž o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE). Je príležitosťou pre celospoločenské uznanie tých podnikateľských subjektov, ktoré v súlade s princípmi udržateľného rozvoja svojimi politikami, praktikami a procesmi prispievajú k ekonomickému a sociálnemu rozvoju za súčasného znižovania negatívnych vplyvov na životné prostredie. Súťaž pre Európsku komisiu organizuje každé dva roky. Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG Environment). Podmienkou zapojenia subjektov z jednotlivých členských štátov do tejto súťaže je získanie popredného umiestnenia v národnej súťaži. EBAE ročník 2020 sa aj v náročných pandemických podmienkach uskutočnil podľa plánu, avšak plne online. Z iniciatívy ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku sa súťaž o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR (NPC) konala prvýkrát v roku 2007. Národná súťaž umožnila slovenským subjektom zapojenie do medzinárodnej súťaže EBAE a ich pozitívnu propagáciu v európskom priestore.
 
Cieľ súťaže:
  • podpora aktivít podnikateľských subjektov, ktoré si uvedomujú svoju zodpovednosť voči súčasným, ale aj budúcim generáciám a svojimi činmi výrazne prispievajú k znižovaniu negatívnych vplyvov na životné prostredie, 
  • súťaž má podporiť záujem o aktivity, zamerané na udržateľný rozvoj a propagáciu subjektov, ktorých správanie predstavuje výrazný progres a prínos pre hospodársky a spoločenský rozvoj bez ujmy na životnom prostredí a prírodných zdrojoch,
  • NPC 2021 (8. ročník) vyhlasuje ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, ktorá je administrátorom súťaže a zároveň zabezpečuje funkciu národného koordinátora vo vzťahu k európskej súťaži,
  • národná súťaž má rovnaké kategórie a kritériá ako súťaž o európske podnikateľské ceny za životné prostredie EBAE, s ktorou je kompatibilná, účastníci národnej súťaže, umiestnení na popredných miestach, budú mať možnosť uchádzať sa o postup do európskej súťaže. Dňa 13. 7. 2021 na mimoriadnom online zasadaní riadiaceho výboru EBAE bolo národným koordinátorom EBAE oznámené rozhodnutie Európskej komisie nepokračovať ďalej v organizovaní tejto súťaže na európskej úrovni. Vzhľadom na to sa v budúcom roku táto európska súťaž už neuskutoční. Aktuálne možnosti pre podporu udržateľnosti podnikania v novej ére európskej zelenej dohody sú zhrnuté nižšie. 
Kategórie pre rok 2021

Manažment Produkty a služby Proces Medzinárodná spolupráca Podnikanie a biodiverzita Uzávierka prihlášok do súťaže : 15. 9. 2021

 
Vzhľadom na aktuálne podmienky sa spustenie 8. ročníka súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR 2021 vyhlasuje iba online.
      Súbory na stiahnutie

Hymnsheet for EBAE National Coordinators

 

Administrátor súťaže:

ASPEK
Dolný Šianec 1
911 01  Trenčín
e-mail: ebae@aspek.sk

Partner podujatia:

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK