EBAE - European Business Awards for the Environment

Európske podnikateľské ceny za životné prostredie – pocta vedúcim európskym podnikom v oblasti ekologických inovácií

Každý podnik bez ohľadu na veľkosť alebo sektor, v ktorom pôsobí, môže nájsť spôsoby, ako zlepšiť svoju environmentálnu účinnosť a prispieť k udržateľnému hospodárskemu rozvoju. Od roku 1987 sa Európskou podnikateľskou cenou za životné prostredie (European Business Awards for the Environment – EBAE) vyzdvihujú a odmeňujú tie podniky, ktoré najúspešnejšie dosahujú tento cieľ prostredníctvom zavádzania zelených inovácií, pokiaľ ide o manažment, produkt a služby, proces, medzinárodnú spoluprácu podnikov alebo spájanie podnikateľských zámerov a biodiverzity. Víťazi môžu ťažiť z tejto prestížnej ceny, vďaka ktorej sa zvyšuje ich viditeľnosť a otvárajú sa im nové trhové príležitosti.

Do súťaže sa môže zapojiť akýkoľvek podnik z členského štátu EÚ alebo z kandidátskej krajiny. Na to, aby sa podnik mohol uchádzať o európsku cenu, musí však najskôr uspieť v národnom kole súťaže. Dvojfázovým výberom sa zaručuje, že víťazné podniky súťaže o Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie sú tie najpriekopníckejšie, najinovatívnejšie a najzodpovednejšie podniky v Európe.

V priebehu roka 2019 sa uskutočnil už 7. ročník súťaže o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR. Hoci táto súťaž sa na Slovensku organizuje iba od roku 2007, pre jej význam a široký záber aktuálnych tém projektov, ktoré je do súťaže možné prihlásiť, je možné už hovoriť o vzniknutej tradícii, ktorá v dvojročnej periodicite zaujme vždy nemalý počet subjektov z priemyslu a ďalších činností, ktorých podnikateľské aktivity významným spôsobom ovplyvňujú zložky životného prostredia.

Spotrebitelia takisto zohrávajú dôležitú úlohu pri premene životného prostredia, a to prostredníctvom svojho nákupného košíka. Výberom produktov spoločností, ktoré získali Európsku podnikateľskú cenu za životné prostredie, môžu prispieť k udržateľnej budúcnosti.

Čo tak pridať sa k zelenému podnikateľskému prostrediu ako podnik alebo spotrebiteľ?

Viac informácií môžete nájsť tu.

EBAE 2016-2017
Award Ceremony
Talinn, Estónsko

EBAE 2018-2019
Award Ceremony
Viedeň, Rakúsko