Kontakty

Adresa :

ASPEK – Asociácia priemyselnej
ekológie na Slovensku

Dolný Šianec 1 | 911 01 Trenčín
Slovensko

Generálny sekretár :

e-mail: backoffice@aspek.sk
e-mail: mail@aspek.sk

tel.: +421 910 699 666

www.aspek.sk

Fakturačné údaje :

IČO: 30806542  |  DIČ: 2020880851
IČ DPH: SK 2020880851

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.Číslo účtu: 2625024060/1100