Členstvo v ASPEK

| Spoločnosti :

ALDOMI, s.r.o.
Bratislava

Apertis, s.r.o.
Lieskovec

BONAVITA SERVIS spol. s.r.o.
Bratislava

BTS Technology, s.r.o. Bratislava

Bukóza Energo, a.s. Hencovce

Cemmac, a.s.
Horné Srnie

Duslo, a.s.
Šaľa

EIB Consult, s.r.o.
Bratislava

Ekonconsult Enviro, a.s.
Bratislava

Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Veľký Slávkov

Ekos Plus, s.r.o.
Bratislava

ENEX Consulting, s.r.o.
Trenčín

Envitech, s.r.o.
Trenčín

Ewia, a.s.
Bratislavas

Hornonitrianske bane, a.s.
Prievidza

INECS – Ing. Peter Benko
Bratislava

IPM Avanea Eco Management, a.s.
Bratislava

KOSIT, a.s.
Košice

Levické mliekárne, a.s.
Levice

MM TEAM
Bratislava

Národná energetická spoločnosť, a.s.
Banská Bystrica

NATUR-PACK, a.s.
Bratislava

OFZ, a.s.
Istebné

PIO Keramoprojekt, a.s.
Trenčín

Považský cukor, a.s.
Trenčianska Teplá

PROEN, s.r.o.
Bratislava

SLOVMAS, a.s.
Bratislava

VÚMZ SK, s.r.o.
Nitra

| Školy :

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU
Zvolen

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava

Fakulta priemyselných technológií TU AD
Púchov

Strojnícka fakulta STU
Bratislava