Členstvo v ASPEK

| Spoločnosti :

Apertis, s.r.o.
Lieskovec

Bukóza Energo, a.s.
Hencovce

Cemmac, a.s.
Horné Srnie

Duslo, a.s.
Šaľa

EIB Consult, s.r.o.
Bratislava

Ekonconsult Enviro, a.s.
Bratislava

Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Veľký Slávkov

Ekos Plus, s.r.o.
Bratislava

ENEX Consulting, s.r.o.
Trenčín

Envitech, s.r.o.
Trenčín

Ewia, a.s.
Bratislavas

CRH Slovensko, a.s.
Rohožník

Hornonitrianske bane, a.s.
Prievidza

INECS – Ing. Peter Benko
Bratislava

IPM Avanea Eco Management, a.s.
Bratislava

Levické mliekárne, a.s.
Levice

MM TEAM
Bratislava

NATUR-PACK, a.s.
Bratislava

Národná energetická spoločnosť, a.s.
Banská Bystrica

OFZ, a.s.
Istebné

PIO Keramoprojekt, a.s.
Trenčín

Považský cukor, a.s.
Trenčianska Teplá

PROEN, s.r.o.
Bratislava

SENSONEO, a.s.
Bratislava

Žilinská Teplárenská, a.s.
Žilina

| Školy :

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU
Zvolen

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU
Zvolen

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava

Fakulta priemyselných technológií TU AD
Púchov

Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica

Fakulta materiálov metalurgie a recyklácie TU Košice

Stredoeurópska vysoká škola Skalica

Strojnícka fakulta STU
Púchov

Dopravná akadémia
Trenčín