ASPEK je mimovládne, neziskové združenie, ktoré bolo už v roku 1993 založené s cieľom prispievať svojimi aktivitami ku znižovaniu nepriaznivých vplyvov výrobných a ďalších činností na životné prostredie. Presadzujeme reálne udržateľné riešenia, ktoré prospievajú slovenskej ekonomike.

Stručná

charakteristika

Stanovy

asociácie

Organizačná

štruktúra

Partneri

asociácie