2% dane

Využitím možnosti poukázať časť Vašej dane oprávnenému prijímateľovi, zabezpečíte, aby časť Vašich daní bola použitá adresne podľa Vašej vôle.

Výberom ASPEK – Asociácie priemyselnej ekológie na Slovensku, medzi možnými prijímateľmi, nám umožníte udržať a ďalej rozvíjať naše aktivity, ktoré sú uvedené v priloženom letáku.