Darujte nám 2% dane

Na čo použijeme financie z 2%, ktoré nám darujete?

Našimi aktivitami máme za cieľ znížiť negatívne dopady na životné prostredie, bez toho aby utrpela slovenská ekonomika. Na to, aby sme mohli účinne pomáhať a zvyšovať environmentálne povedomie potrebujeme Vašu pomoc. 

Aktivity:

 • 9. ročník súťaže „Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike“ (NPC ŽP SR)
 • Podpora účasti slovenských firiem a projektov v európskych súťažiach nadväzujúcich na „NPC ŽP SR“
 • 10. ročník odbornej „Konferencie premyselné emisie – s pohľadom upreným na budúcnosť“, s možnosťou prezentácie študentov a doktorandov univerzít
 • Odborné semináre a konzultácie pre firmy a občanov
 • Príprava a uplatňovanie národných programov s environmentálnym zameraním
 • Pripomienkovanie environmentálnej legislatívy, zastúpenie v poradných orgánoch ministerstiev
 • Zastupovanie podnikovej sféry a občanov v otázkach životného prostredia
 • Environmentálna osveta
 • Presadzovanie prechodu z lineárneho hospodárstva na realistický model obehového hospodárstva na Slovensku prostredníctvom divízie SAOH – Slovenskej asociácie obehového hospodárstva

Ako darovať 2% dane Asociácií priemyselnej ekológie na Slovensku?

 • IČO: 30 806 542
 • Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku
 • Právna forma: Združenie (zväz,spolok)
 • Sídlo: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Firmy

 1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 – DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii ako tomu, komu ide darovať 2%) – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 2. Ak do daňového priznania nepoukázala žiaden dar, môže darovať 1% zo zaplatenej dane. Minimálna suma je 8,- eur
 3. daňovom priznaní vypíšte VI. Oddiel – doplňte naše údaje: IČO: 30806542, Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Sídlo: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín

Živnostníci

 1. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane (v prípade ak ste dobrovoľnícky nepracovali). Ak ste bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z dane z príjmu. Suma musí byť minimálne 3 €.
 2. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľníctvo vykonávali, aby Vám vystavila Doklad o dobrovoľníctve.
 3. Ak vypĺňate tlačivo typ A – vypíšte VIII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 30806542, Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Sídlo: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
 4. Ak vypĺňate tlačivo typ B – vypíšte XII. Oddiel. Uveďte tam naše údaje: IČO: 30806542, Názov: ASPEK – Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Sídlo: Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
 5. V prípade, že  poukazujete 3 % z dane, povinnou prílohou je aj doklad o odpracovaní minimálnej dobrovoľníckej činnosti (40 hodín).

Zamestnanci

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane (v prípade ak ste dobrovoľnícky nepracovali). Ak ste bezplatne odpracovali v rámci akejkoľvek dobrovoľníckej činnosti minimálne 40 hodín, môžete darovať až 3 % z dane z príjmu. Suma musí byť minimálne 3 €.
 3. Vypíšte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
 4. Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) a prípadne aj dokladom o dobrovoľníctve, doručte do 2. mája 2023 na Daňový úrad.