ASociácia Priemyselnej EKológie na Slovensku

Pozvánka na konferenciu – 6. SLOVAK EMISSION TRADING

ktorá reaguje na schválenú Novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami a približuje pravidlá pre čerpanie z novo ustanoveného Modernizačného fondu (MF)

Odpovie vám na otázky ako:
• Aké zmeny prináša schválená novela zákona
• Ako boli zmenené pravidlá pre hospodárenie s výnosmi z emisných kvót
• Aké sú pravidlá pre čerpanie z novo vytvoreného MF
• Či predstavuje MF najväčšiu podporu najmä pre výrobcov elektriny
• Aké zmeny doznala definícia „Dobrovoľného účastníka systému EU ETS“

Národná Podnikateľská Cena za životné prostredie na Slovensku

Vyhodnotenie národného kola 2019 – 5. december 2019
Nominovanie víťazných projektov do EBAE – European Business Awards for the Environment 

Rýchly prístup k aktivitám ASPEK