Prihláška na Konferenciu PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018

23. - 24.október 2018, Vienna House Easy Bratislava

Fakturačné údaje

Kontaktné údaje (ak sú iné ako fakturačné)

Prihlasovaní účastníci

Doplňujúce informácie

Prosím opíšte prvé 4 písmená zo slova ASPEK

ÚHRADA KONFERENČNÝCH POPLATKOV

Konferenčný poplatok uhraďte prosím do 19. 10. 2018 na číslo účtu: 2625024060/1100 (Tatra Banka)
IBAN: SK08 1100 0000 0026 2502 4060, SWIFT: TATRSKBX

Pre ľahšie identifikovanie platby, uveďte:
Variabilný symbol (VS): IČO prihlasovanej organizácie
Do popisu platby: meno účastníka

Potvrdenie o platbe zašlite prosím na mailovú adresu: mail@aspek.sk

Účastníci, ktorí potvrdenie o platbe nezašlú na sekretariát do 19. 10. 2018, budú pri registrácii požiadaní o preukázanie sa potvrdením, prípadne o úhradu poplatku v hotovosti.