Zoznam členov ASPEK

Členom ASPEK sa môže stať právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s programom a Stanovami ASPEK a akceptuje pravidlá jeho financovania a kódex člena ASPEK.

Členstvo v ASPEK a účasť na jeho aktivitách umožňujú prístup:

  • k informáciám o platných environmentálnych právnych predpisoch a o ich aktuálnych zmenách,
  • k tvorbe a zdokonaľovaniu environmentálnej legislatívy,
  • k informáciám o aktuálnych trendoch z oblasti environmentálnej politiky, ekonomiky a manažérskych techník priemyselnej sféry v zahraničí.
  • k poznatkom o nových environmentálnych manažérskych technikách,
  • k informáciám o konaní environmentálne orientovaných podujatí na Slovensku i v zahraničí,
  • k bezprostredným kontaktom komerčného charakteru v oblasti environmentálnych služieb (konzultácie, merania, zneškodňovanie odpadov a pod.),
  • k propagácii a možnostiam ponúkať vlastné výsledky, či produkty spoločnou účasťou na odborných a komerčných podujatiach.

Aj Vy máte možnosť rozšíriť členskú základňu a odborné zázemie ASPEK. Môžete rozšíriť rady priateľov, tradične naladených na podobnej vlne v záujme environmentálne vhodného správania na území Slovenskej republiky. Prídete medzi priateľov ochotných podeliť sa o svoje skúsenosti i poskytnúť si vzájomne odbornú i obchodnú pomoc. Viac informácii poskytneme na mail@aspek.sk

FIRMY :

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Bukoza-Energo.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Cemmac.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Duslo.png

ALLIANZ-SP, a.s.
Bratislava

Apertis, s.r.o.
Lieskovec

Bukóza Energo, a.s.
Hencovce

Cemmac a.s.
Horné Srnie

Duslo, a.s.
Šaľa


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/EIB-Consult.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/EkoConsult.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Ekoservis.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Ekos.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Enex-Consulting.png

EIB Consult, s.r.o.
Bratislava

EKOCONSULT – enviro, a.s.
Bratislava

Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Velký Slavkov

EKOS plus, s.r.o.
Bratislava

ENEX consulting, s.r.o.
Trenčín


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Envitech.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/CRH.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/HN-Bane.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Inecs.png

ENVITECH, s.r.o.
Trenčín

CRH Slovensko, a.s.
Rohožník

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s.

INECS - Ing. Peter Benko
Bratislava

Ing. Július Jankovský
Zvolen


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Levmilk.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/MM-Team.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Natur-Pack.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/NES.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/FZ-Istebne.png

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.
Levice

MM TEAM
Bratislava

NATUR-PACK, a.s.
Bratislava

Národná energetická spoločnosť, a. s.
Banská Bystrica

OFZ, a.s.
Istebné


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/PIO-KMP.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Povazsky-cukor.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Proen.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Rossy.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Sensoneo.png

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Trenčín

POVAŽSKÝ CUKOR, a.s.
Trenčianska Teplá

PROEN, s.r.o.
Bratislava

ROSSY service, a.s.
Bratislava

SENSONEO, a.s.
Bratislava


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/siea.png

SES, a.s.
Tlmače

SHP Harmanec, a.s.
Harmanec

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Prievidza

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Bratislava


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zilinska-teplarenska.png

Žilinská Teplárenská, a.s.
Žilina


ŠKOLY :

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUZv-FEE-1.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUZv-FEVT.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/STU-FCHPT.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUADPu.png

Dopravná akadémia
Trenčín

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU
Zvolen

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU
Zvolen

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava

Fakulta priemyselných technológií TU AD
Púchov


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/UMB-FRN.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/SEVS.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/STU-SjF.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUK-SjF.png

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica

Hutnícka fakulta TU
Košice

Stredoeurópska vysoká škola
Skalica

Strojnícka fakulta STU
Bratislava

Strojnícka fakulta TU
Košice