Zoznam členov ASPEK

Členom ASPEK sa môže stať právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje s programom a Stanovami ASPEK a akceptuje pravidlá jeho financovania a kódex člena ASPEK.

Členstvo v ASPEK a účasť na jeho aktivitách umožňujú prístup:

  • k informáciám o platných environmentálnych právnych predpisoch a o ich aktuálnych zmenách,
  • k tvorbe a zdokonaľovaniu environmentálnej legislatívy,
  • k informáciám o aktuálnych trendoch z oblasti environmentálnej politiky, ekonomiky a manažérskych techník priemyselnej sféry v zahraničí.
  • k poznatkom o nových environmentálnych manažérskych technikách,
  • k informáciám o konaní environmentálne orientovaných podujatí na Slovensku i v zahraničí,
  • k bezprostredným kontaktom komerčného charakteru v oblasti environmentálnych služieb (konzultácie, merania, zneškodňovanie odpadov a pod.),
  • k propagácii a možnostiam ponúkať vlastné výsledky, či produkty spoločnou účasťou na odborných a komerčných podujatiach.

Aj Vy máte možnosť rozšíriť členskú základňu a odborné zázemie ASPEK. Môžete rozšíriť rady priateľov, tradične naladených na podobnej vlne v záujme environmentálne vhodného správania na území Slovenskej republiky. Prídete medzi priateľov ochotných podeliť sa o svoje skúsenosti i poskytnúť si vzájomne odbornú i obchodnú pomoc. Viac informácii poskytneme na mail@aspek.sk

FIRMY :

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Bukoza-Energo.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Cemmac.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Duslo.png

ALLIANZ-SP, a.s.
Bratislava

Apertis, s.r.o.
Lieskovec

Bukóza Energo, a.s.
Hencovce

Cemmac a.s.
Horné Srnie

Duslo, a.s.
Šaľa


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/EIB-Consult.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/EkoConsult.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Ekoservis.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Ekos.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Enex-Consulting.png

EIB Consult, s.r.o.
Bratislava

EKOCONSULT – enviro, a.s.
Bratislava

Ekoservis Slovensko, s.r.o.
Velký Slavkov

EKOS plus, s.r.o.
Bratislava

ENEX consulting, s.r.o.
Trenčín


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Envitech.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/CRH.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/HN-Bane.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Inecs.png

ENVITECH, s.r.o.
Trenčín

CRH Slovensko, a.s.
Rohožník

Hornonitrianske bane
Prievidza, a.s.

INECS - Ing. Peter Benko
Bratislava

Ing. Július Jankovský
Zvolen


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Levmilk.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/MM-Team.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Natur-Pack.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/NES.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/FZ-Istebne.png

LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s.
Levice

MM TEAM
Bratislava

NATUR-PACK, a.s.
Bratislava

Národná energetická spoločnosť, a. s.
Banská Bystrica

OFZ, a.s.
Istebné


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/PIO-KMP.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Povazsky-cukor.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Proen.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/Rossy.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Sensoneo.png

PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
Trenčín

POVAŽSKÝ CUKOR, a.s.
Trenčianska Teplá

PROEN, s.r.o.
Bratislava

ROSSY service, a.s.
Bratislava

SENSONEO, a.s.
Bratislava


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/siea.png

SES, a.s.
Tlmače

SHP Harmanec, a.s.
Harmanec

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bratislava

Swietelsky–Slovakia spol. s r.o.
Prievidza

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
Bratislava


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/Zilinska-teplarenska.png

Žilinská Teplárenská, a.s.
Žilina


ŠKOLY :

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUZv-FEE-1.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUZv-FEVT.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/STU-FCHPT.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUADPu.png

Dopravná akadémia
Trenčín

Fakulta ekológie a environmentalistiky TU
Zvolen

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky TU
Zvolen

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava

Fakulta priemyselných technológií TU AD
Púchov


//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/UMB-FRN.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/SEVS.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/STU-SjF.png
//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/02/TUK-SjF.png

Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Banská Bystrica

Hutnícka fakulta TU
Košice

Stredoeurópska vysoká škola
Skalica

Strojnícka fakulta STU
Bratislava

Strojnícka fakulta TU
Košice

Konferencia
PRIEMYSELNÉ EMISIE 2018
prihláste sa