Valné zhromaždenie ASPEK

Dňa 23.-24. marca 2017 (štvrtok, piatok) sa uskutoční Valné zhromaždenie ASPEK Miesto: Hotel PANORAMA, Trenčianske Teplice (Nádražná 12) 12,00 prezentácia a ubytovanie účastníkov 12:30 Obed 13,30 1. Otvorenie VZ, krátky príhovor prezidenta ASPEK a hosťa 2. Informácia o zmenách v členskej základni a v Prezídiu ASPEK 3. Schválenie programu a voľby pracovných komisií VZ 4. Správa o činnosti a hospodárení ASPEK v roku 2016, účtovná […]

Read Me Leave comment