Projekty realizované ASPEK

ZVÝŠENIE MNOŽSTVA RECYKLOVANÉHO ODPADU Z PRIEMYSELNÝCH PODNIKOV

Cieľom projektu je propagácia a podpora recyklácie a zhodnocovanie odpadov v priemyselných podnikoch a prevádzkach na Slovensku. V rámci projektu sa pripravili propagačné materiály, ktoré môžu prevádzkovateľom priemyselných podnikov pomôcť v oblasti odpadového hospodárstva podniku zvýšiť efektivitu triedeného zberu, a tým aj ekonomiku odpadového hospodárstva. Pre odborníkov z priemyslu sa usporiadali dva semináre zamerané na triedený zber odpadov v priemysle.

> Viac informáci o projekte.

//www.aspek.sk/wp-content/uploads/2017/03/RecyASPEK.png