KPE – 2018

Konferencia PRIEMYSELNÉ EMISIE je tak ako každý rok zameraná na najaktuálnejšie témy, kde hľadajú, v komunikácii so zástupcami štátnej správy i vo vzájomnej diskusii, odpovede a riešenia zástupcovia priemyslu ale i zástupcovia rôznych organizácií a samosprávy. Pre zástupcov štátnej správy je konferencia
zdrojom poznatkov o aplikácii ich návrhov v praxi a vytvára pre nich objektívnu a okamžitú spätnú väzbu s možnosťou aplikovať získané poznatky od účastníkov z praxe, v pripravovaných legislatívnych návrhoch.

Radi by sme Vás pozvali na Konferenciu Priemyselné emisie 2018, ktorá sa bude konať 23. – 24.10.2018 v hoteli Vienna House Easy Bratislava. Program a ďaľšie informácie sa dočítate v Pozvánke.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Pozvánka na konferenciu Priemyselné emisie 2018

Partneri konferencie: